Màu sơn ap94-4 (Zinnia Scarlet)

Màu sơn ap94-4 hay còn gọi là Zinnia Scarlet. Màu sơn ap94-4 là màu sơn ngoại thất - màu sơn ngoài nhà.

Màu sơn ap94-4 là màu đậm, sản phẩm sơn sử dụng màu ap94-4 sẽ tăng 20% tiền.Sơn phòng ngủ với màu ap94-4 (Zinnia Scarlet)Sơn phòng khách với màu ap94-4 - Zinnia ScarletSơn phòng bếp với màu ap94-4 - Zinnia ScarletSơn phòng ăn với màu ap94-4 - Zinnia ScarletSơn phòng giải trí với màu ap94-4 - Zinnia ScarletSơn phòng làm việc với màu ap94-4 - Zinnia Scarlet