Màu sơn ap93-5 (Pink Crown)

Màu sơn ap93-5 hay còn gọi là Pink Crown. Màu sơn ap93-5 là màu sơn ngoại thất - màu sơn ngoài nhà.

Màu sơn ap93-5 là màu đậm, sản phẩm sơn sử dụng màu ap93-5 sẽ tăng 10% tiền.Sơn phòng ngủ với màu ap93-5 (Pink Crown)Sơn phòng khách với màu ap93-5 - Pink CrownSơn phòng bếp với màu ap93-5 - Pink CrownSơn phòng ăn với màu ap93-5 - Pink CrownSơn phòng giải trí với màu ap93-5 - Pink CrownSơn phòng làm việc với màu ap93-5 - Pink Crown