Màu sơn ap93-3 (Rose Taffeta)

Màu sơn ap93-3 hay còn gọi là Rose Taffeta. Màu sơn ap93-3 là màu sơn ngoại thất - màu sơn ngoài nhà.

Màu sơn ap93-3 là màu đậm, sản phẩm sơn sử dụng màu ap93-3 sẽ tăng 10% tiền.Sơn phòng ngủ với màu ap93-3 (Rose Taffeta)Sơn phòng khách với màu ap93-3 - Rose TaffetaSơn phòng bếp với màu ap93-3 - Rose TaffetaSơn phòng ăn với màu ap93-3 - Rose TaffetaSơn phòng giải trí với màu ap93-3 - Rose TaffetaSơn phòng làm việc với màu ap93-3 - Rose Taffeta