Màu sơn ap92-6 (Ballerina Slipper)

Màu sơn ap92-6 hay còn gọi là Ballerina Slipper. Màu sơn ap92-6 là màu sơn ngoại thất - màu sơn ngoài nhà.Sơn phòng ngủ với màu ap92-6 (Ballerina Slipper)Sơn phòng khách với màu ap92-6 - Ballerina SlipperSơn phòng bếp với màu ap92-6 - Ballerina SlipperSơn phòng ăn với màu ap92-6 - Ballerina SlipperSơn phòng giải trí với màu ap92-6 - Ballerina SlipperSơn phòng làm việc với màu ap92-6 - Ballerina Slipper