Màu sơn ap92-5 (Peaking Pink)

Màu sơn ap92-5 hay còn gọi là Peaking Pink. Màu sơn ap92-5 là màu sơn ngoại thất - màu sơn ngoài nhà.

Màu sơn ap92-5 là màu đậm, sản phẩm sơn sử dụng màu ap92-5 sẽ tăng 10% tiền.Sơn phòng ngủ với màu ap92-5 (Peaking Pink)Sơn phòng khách với màu ap92-5 - Peaking PinkSơn phòng bếp với màu ap92-5 - Peaking PinkSơn phòng ăn với màu ap92-5 - Peaking PinkSơn phòng giải trí với màu ap92-5 - Peaking PinkSơn phòng làm việc với màu ap92-5 - Peaking Pink