Màu sơn ap92-4 (Alpine Pink)

Màu sơn ap92-4 hay còn gọi là Alpine Pink. Màu sơn ap92-4 là màu sơn ngoại thất - màu sơn ngoài nhà.

Màu sơn ap92-4 là màu đậm, sản phẩm sơn sử dụng màu ap92-4 sẽ tăng 20% tiền.Sơn phòng ngủ với màu ap92-4 (Alpine Pink)Sơn phòng khách với màu ap92-4 - Alpine PinkSơn phòng bếp với màu ap92-4 - Alpine PinkSơn phòng ăn với màu ap92-4 - Alpine PinkSơn phòng giải trí với màu ap92-4 - Alpine PinkSơn phòng làm việc với màu ap92-4 - Alpine Pink