Màu sơn ap92-3 (Rosy Pink)

Màu sơn ap92-3 hay còn gọi là Rosy Pink. Màu sơn ap92-3 là màu sơn ngoại thất - màu sơn ngoài nhà.

Màu sơn ap92-3 là màu đậm, sản phẩm sơn sử dụng màu ap92-3 sẽ tăng 10% tiền.Sơn phòng ngủ với màu ap92-3 (Rosy Pink)Sơn phòng khách với màu ap92-3 - Rosy PinkSơn phòng bếp với màu ap92-3 - Rosy PinkSơn phòng ăn với màu ap92-3 - Rosy PinkSơn phòng giải trí với màu ap92-3 - Rosy PinkSơn phòng làm việc với màu ap92-3 - Rosy Pink