Màu sơn ap92-2 (Tiny Bud)

Màu sơn ap92-2 hay còn gọi là Tiny Bud. Màu sơn ap92-2 là màu sơn ngoại thất - màu sơn ngoài nhà.Sơn phòng ngủ với màu ap92-2 (Tiny Bud)Sơn phòng khách với màu ap92-2 - Tiny BudSơn phòng bếp với màu ap92-2 - Tiny BudSơn phòng ăn với màu ap92-2 - Tiny BudSơn phòng giải trí với màu ap92-2 - Tiny BudSơn phòng làm việc với màu ap92-2 - Tiny Bud