Màu sơn ap91-5 (Alba Rose)

Màu sơn ap91-5 hay còn gọi là Alba Rose. Màu sơn ap91-5 là màu sơn ngoại thất - màu sơn ngoài nhà.

Màu sơn ap91-5 là màu đậm, sản phẩm sơn sử dụng màu ap91-5 sẽ tăng 10% tiền.Sơn phòng ngủ với màu ap91-5 (Alba Rose)Sơn phòng khách với màu ap91-5 - Alba RoseSơn phòng bếp với màu ap91-5 - Alba RoseSơn phòng ăn với màu ap91-5 - Alba RoseSơn phòng giải trí với màu ap91-5 - Alba RoseSơn phòng làm việc với màu ap91-5 - Alba Rose