Màu sơn ap91-4 (Exotic Bloom)

Màu sơn ap91-4 hay còn gọi là Exotic Bloom. Màu sơn ap91-4 là màu sơn ngoại thất - màu sơn ngoài nhà.

Màu sơn ap91-4 là màu đậm, sản phẩm sơn sử dụng màu ap91-4 sẽ tăng 20% tiền.Sơn phòng ngủ với màu ap91-4 (Exotic Bloom)Sơn phòng khách với màu ap91-4 - Exotic BloomSơn phòng bếp với màu ap91-4 - Exotic BloomSơn phòng ăn với màu ap91-4 - Exotic BloomSơn phòng giải trí với màu ap91-4 - Exotic BloomSơn phòng làm việc với màu ap91-4 - Exotic Bloom