Màu sơn ap91-3 (Pink Joy)

Màu sơn ap91-3 hay còn gọi là Pink Joy. Màu sơn ap91-3 là màu sơn ngoại thất - màu sơn ngoài nhà.

Màu sơn ap91-3 là màu đậm, sản phẩm sơn sử dụng màu ap91-3 sẽ tăng 10% tiền.Sơn phòng ngủ với màu ap91-3 (Pink Joy)Sơn phòng khách với màu ap91-3 - Pink JoySơn phòng bếp với màu ap91-3 - Pink JoySơn phòng ăn với màu ap91-3 - Pink JoySơn phòng giải trí với màu ap91-3 - Pink JoySơn phòng làm việc với màu ap91-3 - Pink Joy