Màu sơn ap90-5 (Trailing Pink)

Màu sơn ap90-5 hay còn gọi là Trailing Pink. Màu sơn ap90-5 là màu sơn ngoại thất - màu sơn ngoài nhà.

Màu sơn ap90-5 là màu đậm, sản phẩm sơn sử dụng màu ap90-5 sẽ tăng 10% tiền.Sơn phòng ngủ với màu ap90-5 (Trailing Pink)Sơn phòng khách với màu ap90-5 - Trailing PinkSơn phòng bếp với màu ap90-5 - Trailing PinkSơn phòng ăn với màu ap90-5 - Trailing PinkSơn phòng giải trí với màu ap90-5 - Trailing PinkSơn phòng làm việc với màu ap90-5 - Trailing Pink