Màu sơn ap90-4 (Fushia Kiss)

Màu sơn ap90-4 hay còn gọi là Fushia Kiss. Màu sơn ap90-4 là màu sơn ngoại thất - màu sơn ngoài nhà.

Màu sơn ap90-4 là màu đậm, sản phẩm sơn sử dụng màu ap90-4 sẽ tăng 20% tiền.Sơn phòng ngủ với màu ap90-4 (Fushia Kiss)Sơn phòng khách với màu ap90-4 - Fushia KissSơn phòng bếp với màu ap90-4 - Fushia KissSơn phòng ăn với màu ap90-4 - Fushia KissSơn phòng giải trí với màu ap90-4 - Fushia KissSơn phòng làm việc với màu ap90-4 - Fushia Kiss