Màu sơn ap90-3 (Cerise Pink)

Màu sơn ap90-3 hay còn gọi là Cerise Pink. Màu sơn ap90-3 là màu sơn ngoại thất - màu sơn ngoài nhà.

Màu sơn ap90-3 là màu đậm, sản phẩm sơn sử dụng màu ap90-3 sẽ tăng 10% tiền.Sơn phòng ngủ với màu ap90-3 (Cerise Pink)Sơn phòng khách với màu ap90-3 - Cerise PinkSơn phòng bếp với màu ap90-3 - Cerise PinkSơn phòng ăn với màu ap90-3 - Cerise PinkSơn phòng giải trí với màu ap90-3 - Cerise PinkSơn phòng làm việc với màu ap90-3 - Cerise Pink