Màu sơn ap9-5 (Velvet Touch)

Màu sơn ap9-5 hay còn gọi là Velvet Touch. Màu sơn ap9-5 là màu sơn nội thất - màu sơn trong nhà.Sơn phòng ngủ với màu ap9-5 (Velvet Touch)Sơn phòng khách với màu ap9-5 - Velvet TouchSơn phòng bếp với màu ap9-5 - Velvet TouchSơn phòng ăn với màu ap9-5 - Velvet TouchSơn phòng giải trí với màu ap9-5 - Velvet TouchSơn phòng làm việc với màu ap9-5 - Velvet Touch