Màu sơn ap89-5 (Bouquet Violet)

Màu sơn ap89-5 hay còn gọi là Bouquet Violet. Màu sơn ap89-5 là màu sơn ngoại thất - màu sơn ngoài nhà.

Màu sơn ap89-5 là màu đậm, sản phẩm sơn sử dụng màu ap89-5 sẽ tăng 10% tiền.Sơn phòng ngủ với màu ap89-5 (Bouquet Violet)Sơn phòng khách với màu ap89-5 - Bouquet VioletSơn phòng bếp với màu ap89-5 - Bouquet VioletSơn phòng ăn với màu ap89-5 - Bouquet VioletSơn phòng giải trí với màu ap89-5 - Bouquet VioletSơn phòng làm việc với màu ap89-5 - Bouquet Violet