Màu sơn ap89-4 (Dauphine Red)

Màu sơn ap89-4 hay còn gọi là Dauphine Red. Màu sơn ap89-4 là màu sơn ngoại thất - màu sơn ngoài nhà.

Màu sơn ap89-4 là màu đậm, sản phẩm sơn sử dụng màu ap89-4 sẽ tăng 20% tiền.Sơn phòng ngủ với màu ap89-4 (Dauphine Red)Sơn phòng khách với màu ap89-4 - Dauphine RedSơn phòng bếp với màu ap89-4 - Dauphine RedSơn phòng ăn với màu ap89-4 - Dauphine RedSơn phòng giải trí với màu ap89-4 - Dauphine RedSơn phòng làm việc với màu ap89-4 - Dauphine Red