Màu sơn ap89-3 (Ophelia Violet)

Màu sơn ap89-3 hay còn gọi là Ophelia Violet. Màu sơn ap89-3 là màu sơn ngoại thất - màu sơn ngoài nhà.

Màu sơn ap89-3 là màu đậm, sản phẩm sơn sử dụng màu ap89-3 sẽ tăng 10% tiền.Sơn phòng ngủ với màu ap89-3 (Ophelia Violet)Sơn phòng khách với màu ap89-3 - Ophelia VioletSơn phòng bếp với màu ap89-3 - Ophelia VioletSơn phòng ăn với màu ap89-3 - Ophelia VioletSơn phòng giải trí với màu ap89-3 - Ophelia VioletSơn phòng làm việc với màu ap89-3 - Ophelia Violet