Màu sơn ap89-1 (Snowball)

Màu sơn ap89-1 hay còn gọi là Snowball. Màu sơn ap89-1 là màu sơn nội thất - màu sơn trong nhà.Sơn phòng ngủ với màu ap89-1 (Snowball)Sơn phòng khách với màu ap89-1 - SnowballSơn phòng bếp với màu ap89-1 - SnowballSơn phòng ăn với màu ap89-1 - SnowballSơn phòng giải trí với màu ap89-1 - SnowballSơn phòng làm việc với màu ap89-1 - Snowball