Màu sơn ap88-5 (Lavender Print)

Màu sơn ap88-5 hay còn gọi là Lavender Print. Màu sơn ap88-5 là màu sơn ngoại thất - màu sơn ngoài nhà.

Màu sơn ap88-5 là màu đậm, sản phẩm sơn sử dụng màu ap88-5 sẽ tăng 10% tiền.Sơn phòng ngủ với màu ap88-5 (Lavender Print)Sơn phòng khách với màu ap88-5 - Lavender PrintSơn phòng bếp với màu ap88-5 - Lavender PrintSơn phòng ăn với màu ap88-5 - Lavender PrintSơn phòng giải trí với màu ap88-5 - Lavender PrintSơn phòng làm việc với màu ap88-5 - Lavender Print