Màu sơn ap88-4 (Prophetic Purple)

Màu sơn ap88-4 hay còn gọi là Prophetic Purple. Màu sơn ap88-4 là màu sơn ngoại thất - màu sơn ngoài nhà.

Màu sơn ap88-4 là màu đậm, sản phẩm sơn sử dụng màu ap88-4 sẽ tăng 20% tiền.Sơn phòng ngủ với màu ap88-4 (Prophetic Purple)Sơn phòng khách với màu ap88-4 - Prophetic PurpleSơn phòng bếp với màu ap88-4 - Prophetic PurpleSơn phòng ăn với màu ap88-4 - Prophetic PurpleSơn phòng giải trí với màu ap88-4 - Prophetic PurpleSơn phòng làm việc với màu ap88-4 - Prophetic Purple