Màu sơn ap88-1 (Pale Pansy)

Màu sơn ap88-1 hay còn gọi là Pale Pansy. Màu sơn ap88-1 là màu sơn nội thất - màu sơn trong nhà.Sơn phòng ngủ với màu ap88-1 (Pale Pansy)Sơn phòng khách với màu ap88-1 - Pale PansySơn phòng bếp với màu ap88-1 - Pale PansySơn phòng ăn với màu ap88-1 - Pale PansySơn phòng giải trí với màu ap88-1 - Pale PansySơn phòng làm việc với màu ap88-1 - Pale Pansy