Màu sơn ap87-5 (Lady Di)

Màu sơn ap87-5 hay còn gọi là Lady Di. Màu sơn ap87-5 là màu sơn ngoại thất - màu sơn ngoài nhà.

Màu sơn ap87-5 là màu đậm, sản phẩm sơn sử dụng màu ap87-5 sẽ tăng 10% tiền.Sơn phòng ngủ với màu ap87-5 (Lady Di)Sơn phòng khách với màu ap87-5 - Lady DiSơn phòng bếp với màu ap87-5 - Lady DiSơn phòng ăn với màu ap87-5 - Lady DiSơn phòng giải trí với màu ap87-5 - Lady DiSơn phòng làm việc với màu ap87-5 - Lady Di