Màu sơn ap87-4 (Purple Empire)

Màu sơn ap87-4 hay còn gọi là Purple Empire. Màu sơn ap87-4 là màu sơn ngoại thất - màu sơn ngoài nhà.

Màu sơn ap87-4 là màu đậm, sản phẩm sơn sử dụng màu ap87-4 sẽ tăng 20% tiền.Sơn phòng ngủ với màu ap87-4 (Purple Empire)Sơn phòng khách với màu ap87-4 - Purple EmpireSơn phòng bếp với màu ap87-4 - Purple EmpireSơn phòng ăn với màu ap87-4 - Purple EmpireSơn phòng giải trí với màu ap87-4 - Purple EmpireSơn phòng làm việc với màu ap87-4 - Purple Empire