Màu sơn ap87-3 (Xerxes Blue)

Màu sơn ap87-3 hay còn gọi là Xerxes Blue. Màu sơn ap87-3 là màu sơn ngoại thất - màu sơn ngoài nhà.

Màu sơn ap87-3 là màu đậm, sản phẩm sơn sử dụng màu ap87-3 sẽ tăng 10% tiền.Sơn phòng ngủ với màu ap87-3 (Xerxes Blue)Sơn phòng khách với màu ap87-3 - Xerxes BlueSơn phòng bếp với màu ap87-3 - Xerxes BlueSơn phòng ăn với màu ap87-3 - Xerxes BlueSơn phòng giải trí với màu ap87-3 - Xerxes BlueSơn phòng làm việc với màu ap87-3 - Xerxes Blue