Màu sơn ap87-1 (Lilac Whisper)

Màu sơn ap87-1 hay còn gọi là Lilac Whisper. Màu sơn ap87-1 là màu sơn nội thất - màu sơn trong nhà.Sơn phòng ngủ với màu ap87-1 (Lilac Whisper)Sơn phòng khách với màu ap87-1 - Lilac WhisperSơn phòng bếp với màu ap87-1 - Lilac WhisperSơn phòng ăn với màu ap87-1 - Lilac WhisperSơn phòng giải trí với màu ap87-1 - Lilac WhisperSơn phòng làm việc với màu ap87-1 - Lilac Whisper