Màu sơn ap86-4 (Blue Triump)

Màu sơn ap86-4 hay còn gọi là Blue Triump. Màu sơn ap86-4 là màu sơn ngoại thất - màu sơn ngoài nhà.

Màu sơn ap86-4 là màu đậm, sản phẩm sơn sử dụng màu ap86-4 sẽ tăng 20% tiền.Sơn phòng ngủ với màu ap86-4 (Blue Triump)Sơn phòng khách với màu ap86-4 - Blue TriumpSơn phòng bếp với màu ap86-4 - Blue TriumpSơn phòng ăn với màu ap86-4 - Blue TriumpSơn phòng giải trí với màu ap86-4 - Blue TriumpSơn phòng làm việc với màu ap86-4 - Blue Triump