Màu sơn ap86-3 (Sedona Shadow)

Màu sơn ap86-3 hay còn gọi là Sedona Shadow. Màu sơn ap86-3 là màu sơn ngoại thất - màu sơn ngoài nhà.

Màu sơn ap86-3 là màu đậm, sản phẩm sơn sử dụng màu ap86-3 sẽ tăng 10% tiền.Sơn phòng ngủ với màu ap86-3 (Sedona Shadow)Sơn phòng khách với màu ap86-3 - Sedona ShadowSơn phòng bếp với màu ap86-3 - Sedona ShadowSơn phòng ăn với màu ap86-3 - Sedona ShadowSơn phòng giải trí với màu ap86-3 - Sedona ShadowSơn phòng làm việc với màu ap86-3 - Sedona Shadow