Màu sơn ap86-2 (Lilac Frost)

Màu sơn ap86-2 hay còn gọi là Lilac Frost. Màu sơn ap86-2 là màu sơn ngoại thất - màu sơn ngoài nhà.Sơn phòng ngủ với màu ap86-2 (Lilac Frost)Sơn phòng khách với màu ap86-2 - Lilac FrostSơn phòng bếp với màu ap86-2 - Lilac FrostSơn phòng ăn với màu ap86-2 - Lilac FrostSơn phòng giải trí với màu ap86-2 - Lilac FrostSơn phòng làm việc với màu ap86-2 - Lilac Frost