Màu sơn ap86-1 (Blue Phlox)

Màu sơn ap86-1 hay còn gọi là Blue Phlox. Màu sơn ap86-1 là màu sơn nội thất - màu sơn trong nhà.Sơn phòng ngủ với màu ap86-1 (Blue Phlox)Sơn phòng khách với màu ap86-1 - Blue PhloxSơn phòng bếp với màu ap86-1 - Blue PhloxSơn phòng ăn với màu ap86-1 - Blue PhloxSơn phòng giải trí với màu ap86-1 - Blue PhloxSơn phòng làm việc với màu ap86-1 - Blue Phlox