Màu sơn ap85-5 (Blue Epic)

Màu sơn ap85-5 hay còn gọi là Blue Epic. Màu sơn ap85-5 là màu sơn ngoại thất - màu sơn ngoài nhà.

Màu sơn ap85-5 là màu đậm, sản phẩm sơn sử dụng màu ap85-5 sẽ tăng 10% tiền.Sơn phòng ngủ với màu ap85-5 (Blue Epic)Sơn phòng khách với màu ap85-5 - Blue EpicSơn phòng bếp với màu ap85-5 - Blue EpicSơn phòng ăn với màu ap85-5 - Blue EpicSơn phòng giải trí với màu ap85-5 - Blue EpicSơn phòng làm việc với màu ap85-5 - Blue Epic