Màu sơn ap85-4 (Pharoahs Purple)

Màu sơn ap85-4 hay còn gọi là Pharoahs Purple. Màu sơn ap85-4 là màu sơn ngoại thất - màu sơn ngoài nhà.

Màu sơn ap85-4 là màu đậm, sản phẩm sơn sử dụng màu ap85-4 sẽ tăng 20% tiền.Sơn phòng ngủ với màu ap85-4 (Pharoahs Purple)Sơn phòng khách với màu ap85-4 - Pharoahs PurpleSơn phòng bếp với màu ap85-4 - Pharoahs PurpleSơn phòng ăn với màu ap85-4 - Pharoahs PurpleSơn phòng giải trí với màu ap85-4 - Pharoahs PurpleSơn phòng làm việc với màu ap85-4 - Pharoahs Purple