Màu sơn ap85-3 (Mysteria)

Màu sơn ap85-3 hay còn gọi là Mysteria. Màu sơn ap85-3 là màu sơn ngoại thất - màu sơn ngoài nhà.

Màu sơn ap85-3 là màu đậm, sản phẩm sơn sử dụng màu ap85-3 sẽ tăng 10% tiền.



Sơn phòng ngủ với màu ap85-3 (Mysteria)



Sơn phòng khách với màu ap85-3 - Mysteria



Sơn phòng bếp với màu ap85-3 - Mysteria



Sơn phòng ăn với màu ap85-3 - Mysteria



Sơn phòng giải trí với màu ap85-3 - Mysteria



Sơn phòng làm việc với màu ap85-3 - Mysteria