Màu sơn ap85-1 (High Up)

Màu sơn ap85-1 hay còn gọi là High Up. Màu sơn ap85-1 là màu sơn nội thất - màu sơn trong nhà.Sơn phòng ngủ với màu ap85-1 (High Up)Sơn phòng khách với màu ap85-1 - High UpSơn phòng bếp với màu ap85-1 - High UpSơn phòng ăn với màu ap85-1 - High UpSơn phòng giải trí với màu ap85-1 - High UpSơn phòng làm việc với màu ap85-1 - High Up