Màu sơn ap84-4 (Blue Award)

Màu sơn ap84-4 hay còn gọi là Blue Award. Màu sơn ap84-4 là màu sơn ngoại thất - màu sơn ngoài nhà.

Màu sơn ap84-4 là màu đậm, sản phẩm sơn sử dụng màu ap84-4 sẽ tăng 20% tiền.Sơn phòng ngủ với màu ap84-4 (Blue Award)Sơn phòng khách với màu ap84-4 - Blue AwardSơn phòng bếp với màu ap84-4 - Blue AwardSơn phòng ăn với màu ap84-4 - Blue AwardSơn phòng giải trí với màu ap84-4 - Blue AwardSơn phòng làm việc với màu ap84-4 - Blue Award