Màu sơn ap84-3 (Fresco Blue)

Màu sơn ap84-3 hay còn gọi là Fresco Blue. Màu sơn ap84-3 là màu sơn ngoại thất - màu sơn ngoài nhà.

Màu sơn ap84-3 là màu đậm, sản phẩm sơn sử dụng màu ap84-3 sẽ tăng 10% tiền.Sơn phòng ngủ với màu ap84-3 (Fresco Blue)Sơn phòng khách với màu ap84-3 - Fresco BlueSơn phòng bếp với màu ap84-3 - Fresco BlueSơn phòng ăn với màu ap84-3 - Fresco BlueSơn phòng giải trí với màu ap84-3 - Fresco BlueSơn phòng làm việc với màu ap84-3 - Fresco Blue