Màu sơn ap83-5 (Barbara Blue)

Màu sơn ap83-5 hay còn gọi là Barbara Blue. Màu sơn ap83-5 là màu sơn ngoại thất - màu sơn ngoài nhà.

Màu sơn ap83-5 là màu đậm, sản phẩm sơn sử dụng màu ap83-5 sẽ tăng 10% tiền.Sơn phòng ngủ với màu ap83-5 (Barbara Blue)Sơn phòng khách với màu ap83-5 - Barbara BlueSơn phòng bếp với màu ap83-5 - Barbara BlueSơn phòng ăn với màu ap83-5 - Barbara BlueSơn phòng giải trí với màu ap83-5 - Barbara BlueSơn phòng làm việc với màu ap83-5 - Barbara Blue