Màu sơn ap83-4 (Founder Blue)

Màu sơn ap83-4 hay còn gọi là Founder Blue. Màu sơn ap83-4 là màu sơn ngoại thất - màu sơn ngoài nhà.

Màu sơn ap83-4 là màu đậm, sản phẩm sơn sử dụng màu ap83-4 sẽ tăng 20% tiền.Sơn phòng ngủ với màu ap83-4 (Founder Blue)Sơn phòng khách với màu ap83-4 - Founder BlueSơn phòng bếp với màu ap83-4 - Founder BlueSơn phòng ăn với màu ap83-4 - Founder BlueSơn phòng giải trí với màu ap83-4 - Founder BlueSơn phòng làm việc với màu ap83-4 - Founder Blue