Màu sơn ap83-3 (Peasant Blue)

Màu sơn ap83-3 hay còn gọi là Peasant Blue. Màu sơn ap83-3 là màu sơn ngoại thất - màu sơn ngoài nhà.

Màu sơn ap83-3 là màu đậm, sản phẩm sơn sử dụng màu ap83-3 sẽ tăng 10% tiền.Sơn phòng ngủ với màu ap83-3 (Peasant Blue)Sơn phòng khách với màu ap83-3 - Peasant BlueSơn phòng bếp với màu ap83-3 - Peasant BlueSơn phòng ăn với màu ap83-3 - Peasant BlueSơn phòng giải trí với màu ap83-3 - Peasant BlueSơn phòng làm việc với màu ap83-3 - Peasant Blue