Màu sơn ap83-2 (Parlor Blue)

Màu sơn ap83-2 hay còn gọi là Parlor Blue. Màu sơn ap83-2 là màu sơn ngoại thất - màu sơn ngoài nhà.Sơn phòng ngủ với màu ap83-2 (Parlor Blue)Sơn phòng khách với màu ap83-2 - Parlor BlueSơn phòng bếp với màu ap83-2 - Parlor BlueSơn phòng ăn với màu ap83-2 - Parlor BlueSơn phòng giải trí với màu ap83-2 - Parlor BlueSơn phòng làm việc với màu ap83-2 - Parlor Blue