Màu sơn ap83-1 (Blue Wish)

Màu sơn ap83-1 hay còn gọi là Blue Wish. Màu sơn ap83-1 là màu sơn nội thất - màu sơn trong nhà.Sơn phòng ngủ với màu ap83-1 (Blue Wish)Sơn phòng khách với màu ap83-1 - Blue WishSơn phòng bếp với màu ap83-1 - Blue WishSơn phòng ăn với màu ap83-1 - Blue WishSơn phòng giải trí với màu ap83-1 - Blue WishSơn phòng làm việc với màu ap83-1 - Blue Wish