Màu sơn ap82-5 (Cerulean)

Màu sơn ap82-5 hay còn gọi là Cerulean. Màu sơn ap82-5 là màu sơn ngoại thất - màu sơn ngoài nhà.

Màu sơn ap82-5 là màu đậm, sản phẩm sơn sử dụng màu ap82-5 sẽ tăng 10% tiền.Sơn phòng ngủ với màu ap82-5 (Cerulean)Sơn phòng khách với màu ap82-5 - CeruleanSơn phòng bếp với màu ap82-5 - CeruleanSơn phòng ăn với màu ap82-5 - CeruleanSơn phòng giải trí với màu ap82-5 - CeruleanSơn phòng làm việc với màu ap82-5 - Cerulean