Màu sơn ap82-4 (True Blue)

Màu sơn ap82-4 hay còn gọi là True Blue. Màu sơn ap82-4 là màu sơn ngoại thất - màu sơn ngoài nhà.

Màu sơn ap82-4 là màu đậm, sản phẩm sơn sử dụng màu ap82-4 sẽ tăng 20% tiền.Sơn phòng ngủ với màu ap82-4 (True Blue)Sơn phòng khách với màu ap82-4 - True BlueSơn phòng bếp với màu ap82-4 - True BlueSơn phòng ăn với màu ap82-4 - True BlueSơn phòng giải trí với màu ap82-4 - True BlueSơn phòng làm việc với màu ap82-4 - True Blue