Màu sơn ap82-3 (Castaway Blue)

Màu sơn ap82-3 hay còn gọi là Castaway Blue. Màu sơn ap82-3 là màu sơn ngoại thất - màu sơn ngoài nhà.

Màu sơn ap82-3 là màu đậm, sản phẩm sơn sử dụng màu ap82-3 sẽ tăng 10% tiền.Sơn phòng ngủ với màu ap82-3 (Castaway Blue)Sơn phòng khách với màu ap82-3 - Castaway BlueSơn phòng bếp với màu ap82-3 - Castaway BlueSơn phòng ăn với màu ap82-3 - Castaway BlueSơn phòng giải trí với màu ap82-3 - Castaway BlueSơn phòng làm việc với màu ap82-3 - Castaway Blue