Màu sơn ap82-1 (Crystal Rain)

Màu sơn ap82-1 hay còn gọi là Crystal Rain. Màu sơn ap82-1 là màu sơn nội thất - màu sơn trong nhà.Sơn phòng ngủ với màu ap82-1 (Crystal Rain)Sơn phòng khách với màu ap82-1 - Crystal RainSơn phòng bếp với màu ap82-1 - Crystal RainSơn phòng ăn với màu ap82-1 - Crystal RainSơn phòng giải trí với màu ap82-1 - Crystal RainSơn phòng làm việc với màu ap82-1 - Crystal Rain