Màu sơn ap81-6 (Blue Steam)

Màu sơn ap81-6 hay còn gọi là Blue Steam. Màu sơn ap81-6 là màu sơn ngoại thất - màu sơn ngoài nhà.Sơn phòng ngủ với màu ap81-6 (Blue Steam)Sơn phòng khách với màu ap81-6 - Blue SteamSơn phòng bếp với màu ap81-6 - Blue SteamSơn phòng ăn với màu ap81-6 - Blue SteamSơn phòng giải trí với màu ap81-6 - Blue SteamSơn phòng làm việc với màu ap81-6 - Blue Steam