Màu sơn ap81-5 (Rainy Morn)

Màu sơn ap81-5 hay còn gọi là Rainy Morn. Màu sơn ap81-5 là màu sơn ngoại thất - màu sơn ngoài nhà.

Màu sơn ap81-5 là màu đậm, sản phẩm sơn sử dụng màu ap81-5 sẽ tăng 10% tiền.Sơn phòng ngủ với màu ap81-5 (Rainy Morn)Sơn phòng khách với màu ap81-5 - Rainy MornSơn phòng bếp với màu ap81-5 - Rainy MornSơn phòng ăn với màu ap81-5 - Rainy MornSơn phòng giải trí với màu ap81-5 - Rainy MornSơn phòng làm việc với màu ap81-5 - Rainy Morn