Màu sơn ap81-4 (Rainy Night)

Màu sơn ap81-4 hay còn gọi là Rainy Night. Màu sơn ap81-4 là màu sơn ngoại thất - màu sơn ngoài nhà.

Màu sơn ap81-4 là màu đậm, sản phẩm sơn sử dụng màu ap81-4 sẽ tăng 20% tiền.Sơn phòng ngủ với màu ap81-4 (Rainy Night)Sơn phòng khách với màu ap81-4 - Rainy NightSơn phòng bếp với màu ap81-4 - Rainy NightSơn phòng ăn với màu ap81-4 - Rainy NightSơn phòng giải trí với màu ap81-4 - Rainy NightSơn phòng làm việc với màu ap81-4 - Rainy Night