Màu sơn ap81-3 (Blue Comfort)

Màu sơn ap81-3 hay còn gọi là Blue Comfort. Màu sơn ap81-3 là màu sơn ngoại thất - màu sơn ngoài nhà.

Màu sơn ap81-3 là màu đậm, sản phẩm sơn sử dụng màu ap81-3 sẽ tăng 10% tiền.Sơn phòng ngủ với màu ap81-3 (Blue Comfort)Sơn phòng khách với màu ap81-3 - Blue ComfortSơn phòng bếp với màu ap81-3 - Blue ComfortSơn phòng ăn với màu ap81-3 - Blue ComfortSơn phòng giải trí với màu ap81-3 - Blue ComfortSơn phòng làm việc với màu ap81-3 - Blue Comfort