Màu sơn ap80-5 (Blue Shoal)

Màu sơn ap80-5 hay còn gọi là Blue Shoal. Màu sơn ap80-5 là màu sơn ngoại thất - màu sơn ngoài nhà.

Màu sơn ap80-5 là màu đậm, sản phẩm sơn sử dụng màu ap80-5 sẽ tăng 10% tiền.Sơn phòng ngủ với màu ap80-5 (Blue Shoal)Sơn phòng khách với màu ap80-5 - Blue ShoalSơn phòng bếp với màu ap80-5 - Blue ShoalSơn phòng ăn với màu ap80-5 - Blue ShoalSơn phòng giải trí với màu ap80-5 - Blue ShoalSơn phòng làm việc với màu ap80-5 - Blue Shoal